Chuyển phát nhanh bằng đường sắt

1. Vận chuyển có bảo đảm:

  • Là hình thức vận chuyển khách hàng kê khai giá trị hàng hoá, yêu cầu biện pháp vận chuyển riêng, đóng gói và bảo quản đặc biệt trong suốt quá trình vận chuyển để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa.
  • Hàng hoá thuộc hình thức vận chuyển có bảo đảm EXPRESS 24H thu phí bằng 1% giá trị kê khai.
  • Khi xảy ra hư hỏng, mất mát hàng hoá EXPRESS 24H chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị kê khai.

2. Vận chuyển thông thường: 

  • Là hình thức hàng hóa được vận chuyển không đòi hỏi nhanh về thời gian, theo các quy định về vận chuyển hiện hành, không đòi hỏi các biện pháp riêng biệt, không kê khai giá trị hàng hoá…

3. Các phương thức Vận chuyển:

  • Nhận hàng tại địa chỉ người gửi – Giao hàng tại địa chỉ người nhận
  • Nhận hàng tại địa chỉ người gửi – Giao hàng tại ga
  • Gửi hàng tại ga – Giao hàng tại địa chỉ người nhận
  • Gửi hàng tại ga – Giao hàng tại ga

4. Vận chuyển có thu hộ tiền hàng (COD):

  • Là hình thức hàng hoá vận chuyển mà người bán hàng chưa thu tiền của người mua hàng, người bán (khách hàng gửi) nhờ Nhất Tín thu hộ tiền hàng từ người mua (người nhận hàng) và gửi trả cho người bán hàng.
  • Các loại hàng hoá thuộc hình thức vận chuyển trên Nhất Tín thu phí thu hộ từ người gửi hàng  bằng 1% số tiền thu hộ.
Chuyển phát nhanh bằng đường sắt – Express24h.vn
Chuyển phát nhanh bằng đường sắt – Express24h.vn
Chuyển phát nhanh bằng đường sắt – Express24h.vn
Chuyển phát nhanh bằng đường sắt – Express24h.vn

Bình luận